Amerigo

VID SADELKÖP / HYRSADEL  INGÅR DETTA:- En prövotid av passande modell för att säkerhetställa att det är rätt för häst och ryttare.

- Gratis återkoll  inom 3 månader efter sadeln levererats till kund. Gratis justering av stoppningen inom tiden.

Reseersättning tillkommer över 5 mil mil till kund med 48kr/mil

- Ett fint skötselkit medföljer varje Amerigosadel.


AMERIGO SERVICE


Jag utför service på Amerigo så  omstoppningar, bomändringar och annan service sker genom mig.

Det blir en paketlösning helt enkelt!

Välkommen att höra av dig med frågor mob: 0709 38 30 90


(Amerigo och Bagari är ändringsbara i bommen och ullstoppningen) 

SADELUTHYRNING


För att skapa ett tryggt köp erbjuder jag en uthyrning av sadel upp till 6 månader.

Det är väl lämpat för en häst under förändring eller som har sadelsvårigheter. Efter hyresperioden löpt ut kan hyrestagaren välja att köpa sadeln. Den betalda hyran dras av på sadelns föräljningspris.

Alternativt påbörja en ny hyresperiod, observera då att redan betalda hyror från tidigare hyresperiod går förlorade i den nya hyresperioden.     


Sadeln kan köpas ut närsomhelst under hyrestiden till angivet försäljningspris.


Ett skriftligt hyresavtal upprättas mellan båda parter. Och hyran betalas månatligen från första hyresdagen.
Hyreskostnad:

Sadelns försäljningspris:15 000 kr- 25 000 kr. Hyreskostnad 1500kr/månad

Sadelns försäljningspris: Överstigande 25 000 kr. Hyreskostnad 2000kr/månad

Gäller ej förmedlingssadlar.PRISLISTA

Inbokad sadel blir klar på 1-2 dagar oavsett modell eller märke


Bomändring 2000 kr

Helomstoppning 2150 kr

Paketpris för bomändring och helomstoppning 3750 kr

Toppstoppning/ justering 1700 kr

Stroppbyte 350 kr/ stroppKontakt till fabrik eller garantiärenden sker genom mig.